godziny otwarcia:
pon, śr, pt               8-18
wt, czw                    8-16
     STRONA GŁÓWNA
      KONTAKT
      MAPA STRONY
 
                                

Ubezpieczenia grupowe pracowników na życie


Decydując się na naszą ofertę zyskasz:
 • finansowe zabezpieczenie następstw nieprzewidzianych zdarzeń,
 • świadczenie wypłacone z tytułu zgonu ubezpieczonego pracownika zwalania pracodawcę opłacającego składki z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej do wysokości sumy ubezpieczenia,
 • możliwość przystąpienia do oferty małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci,
 • skrócenie terminu wypłaty świadczeń wynikającej z OWU z 30 dni do 21 dni z zaznaczeniem likwidacji świadczeń prostych typu: urodzenie dziecka, zgon rodziców,
 • możliwość ograniczenia składki poprzez zmianę sum ubezpieczenia lub modyfikację ryzyk.
  • oferta dedykowana pracodawcom i pracownikom,
  • do ubezpieczenia może przystąpić firma zatrudniająca minimum 3 osoby, niezależnie od struktury wiekowej, czy płciowej oraz branży,
  • zniesienie karencji pod warunkiem przedstawienia kopii poprzedniej polisy wraz z listą ubezpieczonych,
  • opcja indywidualnej kontynuacji,
  • składki opłacane miesięcznie mogą być pokrywane przez pracodawcę, wtedy stanowią koszt uzyskania przychodu lub potrącane z wynagrodzenia pracownika.
Dla ułatwienia wyboru przedstawiamy 2 warianty - jest to propozycja wstępna, która może zostać dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Zakres ubezpieczenia AXA Życie
Pakiet Tulipanowy Składka miesięczna 34 zł
AXA Życie
Pakiet Storczykowy Składka miesięczna 54 zł
Śmierć Ubezpieczonego 15 000 zł 30 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW) 30 000 zł 60 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 45 000 zł 90 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego zaistniałego poza granicami RP 60 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy 30 000 zł 90 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy jeżeli jest to  wypadku komunikacyjny 45 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy jeśli jest wypadek komunikacyjny zaistniały poza granicami RP 60 000 zł 150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 30 000 zł 60 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW 150 zł za 1%
SU 15 000 zł
300 zł za 1%
SU 30 000 zł
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie NW 10 000 zł 15 000 zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego
(za dzień)
w przypadku choroby
- 30 zł (do 14 dni)
- 25 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW
- 50 zł (do 14 dni)
- 25 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW przy pracy
- 75 zł (do 14 dni)
- 50 zł (za 15 dni i kolejne dni)
w przypadku choroby
- 42 zł (do 14 dni)
- 35 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW
- 70 zł (do 14 dni)
- 35 zł (za 15 dni i kolejne dni) w przypadku NW przy pracy
- 105 zł (do 14 dni)
- 80 zł (za 15 dni i kolejne dni)
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 5 000 zł 6 500 zł
Operacje Ubezpieczonego (klasa I) Brak 1 700 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego 600 zł 800 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego NW 1 200 zł 1 800 zł
Śmierć rodziców małżonka ubezpieczonego 600 zł 800 zł
Śmierć rodziców małżonka ubezpieczonego w NW 1 200 zł 1 800 zł
Śmierć małżonka lub partnera ubezpieczonego 7 000 zł 7 500 zł
Śmierć małżonka lub partnera ubezpieczonego w następstwie NW 14 000 zł 15 000 zł
Inwalidztwo małżonka lub partnera ubezpieczonego w następstwie NW Brak 7 500 zł
Pobyt małżonka lub partnera Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW - 30 zł (do 14 dni)
- 15 zł (za 15 dni i kolejne dni)
- 60 zł (do 14 dni)
- 30 zł (za 15 dni i kolejne dni)
Urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonego 600 zł 750 zł
Poważne zachorowanie małżonka lub partnera Ubezpieczonego brak 3 000 zł
Urodzenie martwego noworodka Ubezpieczonego 2 000 zł 1 800 zł
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonego wymagającego leczenia  900 zł 2 150 zł
Osierocenie dziecka Ubezpieczonego 2 000 zł 2 400 zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego brak 3 200 zł
Śmierć dziecka ubezpieczonego 2 000 zł 1 800 zł
Jeśli posiadają Państwo aktywne grupowe ubezpieczenie pracowników na życie, oferujemy możliwość renegocjacji oferty lub przygotowania alternatywnej propozycji z innego towarzystwa. Współpracujemy ze wszystkimi ubezpieczycielami, więc możliwości jest bardzo wiele. Zachęcamy do kontaktu!